Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Όσον αφορά την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία υπάρχουν αρκετοί νόμοι, κανονισμοί, συμφωνίες και καλές πρακτικές οι οποίες διασφαλίζουν ΕΠ ΑΚΡΙΒΩΣ ότι εκεί και όπου εφαρμόζεται το όλον περιβάλλον παραμένει ασφαλές και υγιές τόσο για τους άμεσα εμπλεκόμενους όσο και για τρίτα πρόσωπα και κανένα ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια δεν θα συμβεί.

Ο κάθε εργοδότης οφείλει μεταξύ άλλων να:

  • Κάνει εκτίμηση του κινδύνου για την κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται στο υποστατικό του και αναλόγως να λαμβάνει τα σωστά μέτρα.
  • Πρέπει να διαφωτίζει, να εκπαιδεύει και να έχει κατάλληλο και αξιόπιστο σύστημα επιτήρησης των ασφαλών συνθηκών εργασίας.
  • Πρέπει να έχει επιτροπή/ εκπρόσωπο ασφάλειας.
  • Να παρέχει όλα τα μέσα για την εκτέλεση της εργασίας καθώς και την ανάλογη προειδοποιητική σήμανση.
  • Να γνωστοποιεί στο τμήμα επιθεώρησης εργασίας όλα τα ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα.

- Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες που του δίνεται από την εργοδοσία για ασφάλεια και υγεία.
- Εργαζόμενος που καλείται να εκτελέσει εργασία η οποία είναι επικίνδυνη δικαιούται να αρνηθεί.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα θέματα ασφάλειας και Υγείας και μεταξύ άλλων μπορεί να επισκέπτεται και να επιθεωρεί προειδοποιημένα, απροειδοποίητα ή μετά από παράπονο όλους τους χώρους που διεξάγεται οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με την εργασία.

tee logo