Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ

Ευρωπαϊκή Ένωση Αλληλεγγύης και Συνοχής

  1. Το ευρωπαϊκό εργατικό κίνημα, οι εργαζόμενοι και οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούμε από την ΕΕ να αντιμετωπίσει το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ της χρέος και να επιστρέψει στις θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
  2. Υιοθετεί τη Διακήρυξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΣ (Μάρτιος 2013) σχετικά με τον προτεινόμενο οδικό χάρτη για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού διαλόγου.
  3. Υιοθετεί και θα προωθήσει την εισαγωγή/ ενσωμάτωση του Κοινωνικού Πρωτοκόλλου της ΣΕΣ (Ιούλιος 2012) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Συνθήκη.
  4. Τονίζει ότι ο  χρηματοπιστωτικός τομέας έχει σωθεί με ένα μη βιώσιμο δημόσιο κόστος που συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική διάσταση είτε στην ΕΕ είτε στην ΟΝΕ χωρίς αλλαγή σε αυτές τις πολιτικές.
  5. Απαιτεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να στοχεύσουν στη φορολογική δικαιοσύνη, στον τερματισμό του φορολογικού ανταγωνισμού και στη φοροδιαφυγή και τελικά - αλλά όχι μόνο στην εφαρμογή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
  6. Τονίζει ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι επενδύσεις και αξιοπρεπείς μισθούς που οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη.